Moving to a website

This blog is moved permanently to a website http://www.johnjebaseelan.com . Kindly follow the posts there…

Advertisements

வி. பீ. எஸ் ஆசிரியர்கள்

மால்வாணியில் வி.பீ.எஸ் ஆசிரியர்கள் கூட்டம்
மால்வாணியில் வி.பீ.எஸ் ஆசிரியர்கள் கூட்டம்

இந்த ஆண்டு மால்வாணி திருச்சபையின் வி. பீ. எஸ்-ல் 8 ஆசிரியர்கள் சிறுவர்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்து வருகின்றனர். ஆசிரியப்பணி என்பதே ஒரு சிறப்பானப் பணி. அதிலும் ஆலயத்தில் சிறுவர்கள் மத்தியில் இந்த விடுமுறை வேதாகமப்பள்ளியில் ஆசிரியாராக இருப்பது தனிச்சிறப்பு.

என்னுடைய சிறுவயதில் பல ஆண்டுகள் நான் தன்னாற்வத்தொண்டனாக வி.பீ.எஸ்-இல் பணிப்புரிந்திருந்தாலும், ஆசிரியராக பணிசெய்த ஒரேஒரு ஆண்டு என் மனதில் பதிந்துள்ளது. சிறுப்பிள்ளைகளுக்கு வசனங்களையும் கதைகளையும் சொல்லிக்கொடுத்து அவர்களோடுக்கூட பத்துநாட்கள் சேர்ந்து இருப்பது பெரிய மாற்றங்களை அவர்கள் வாழ்வில் மாத்திரம் அல்ல ஆசிரியரின் வாழ்விலும் கொண்டுவரும். வி.பீ.எஸ்-இன் முடிவில் வருகின்ற திருப்தியை யாராலும் விவரிக்க முடியாது.

மும்பை வந்தபோதும் பலர் தன்னாற்வத்தொண்டு செய்ய முன்வந்தாலும் ஆசிரியராக விரும்பாததைக் கண்டு வருத்தப்பட்டிருக்கிறேன். சிற்றூண்டி கொடுப்பது ஜுஸ் கலக்குவது வேலைசெய்வதைவிட ஆசிரியராக ஒரு பத்து குழந்தைகளை பொறுமையோடு கவனிப்பது கடினம்.

மால்வாணியில் ஒரு சில இளைஞர்களிடம் போதிக்கும் திறமையைக் கண்டு அதை பயன்படுத்தி வளர்க்க ஆசைப்பட்டேன். இந்த ஆண்டு அந்த ஆசை நிறைவேறியது. யார் யார் ஆசிரியராகவேண்டுமென்று திட்டமிட்டேனோ அவர்கள் எல்லாம் சுலபமாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு சந்தோஷமாய் அதைசெய்வதைப் பார்க்கும்போது எனக்கு மகிழ்ச்சி, திருப்தி.

இன்னும் வரும் நாட்களில் இவர்கள் இந்த தாலந்துகளை வளர்த்து ஆண்டவர் நாம மகிமைக்காக வளர்கவேண்டும் என்பதே என் ஜெபம்.

விடுமுறை வேதாகம பள்ளி – 2016

முதல்நாளில் வந்த சிறுவர்கள்
முதல்நாளில் வந்த சிறுவர்கள்

இன்று மெதடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபை மால்வாணியில் நடைபெறும் விடுமுறை வேதாகம பள்ளியின் முதல்நாள். இந்த ஒருவாரம் மட்டும்தான் திருச்சபையின் மூலமாக அங்கத்தினரல்லா குழந்தைகள் பயனடைகிறார்கள் என்பதால் அதிக ஜெபத்தோடு இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தோம்.

இன்று சுமார் 60 சிறுப்பிள்ளைகள் வந்து ஆர்வத்தோடு கலந்துகொண்டனர். இதில் ஆச்சரியமான காரியம் என்னவென்றால் இந்த பிள்ளைகளின் பெற்றோர்களும் இறுதி பகுதியில் வந்து கலந்துக்கொண்டு, கதைகளைக்கேட்டு பாடல்களை ரசிப்பதுதான்.

ஒரு சிறுவர்களின் வகுப்பு
ஒரு சிறுவர்களின் வகுப்பு

சிறுப்பிள்ளைகளின் மனதில் தேவனுடைய வசனம் விதைக்கப்படுவதுதான் இந்த வாரத்தின் சிறப்பு. இதன் பலனை உடனடியாக காணமுடியாவிட்டாலும், என்றாவது ஒருநாள் இது பலன்கொடுக்கும் என்கிற அசையாத நம்பிக்கையோடு இந்த ஊழியத்தை செய்கிறோம். இதற்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள். தேவைகளை சந்திக்க பிரயாசப்படுங்கள்.

VBS 2016

Today, 31st Oct, 2016, is the first day of VBS at MTC Malwani.

Children on the 1st Day
Children on the 1st Day

VBS is the only opportunity to reach out to the children of other faith in Malwani. Last week itself we had knocks on our door asking when the VBS is going start. We were excited about it.

After prayerful preparations, it started off with 62 students and 7 teachers today. We are hoping and praying that the rest of the week would be a blessings to the children who are participating.

One of the classes
One of the classes

WSCS Sunday 2016

On 30th October 2016, benches where ladies used to sit at MTC Malwani looked green and cream! It was their uniform saris for the WSCS Sunday. It was a joy to see all the ladies dressing up well and leading the different parts of the service. From opening prayer to the vote of thanks, we were surprised by talents displayed by different women of our congregation in speaking, praying and in participating in the skit etc.

Mrs. Rosy Tennison, wife of Rev. Tennison Peter – Pastor of Kalyan Methodist English Church  and DS of Kalyan – shared from the Word of God.

Mrs. Rosy Tennison speaking at MTC Malwani
Mrs. Rosy Tennison speaking at MTC Malwani

At the end of the service there was a special group photo of all the ladies of the Church and it was a satisfying day.

WSCS Members of MTC Malwani
WSCS Members of MTC Malwani in Green and Cream

India Youth For Christ @ Malwani

It was an honor for MTC Malwani to host Mr. Sham Mohan, the National Executive Director of India Youth For Christ (IYFC) at the Sunday Worship on 17th July, 2016. Mr. Gnanadhas, our Church Secretary welcomed him with a small gift.

Mr. Sham Mohan, YFC National Director @ Malwani MTC
Mr. Sham Mohan, YFC National Director @ Malwani MTC

Mr. Sham Mohan delivered the Word of God from Psalm 91 about the Protection God offers to his children and the conditions to be met to receive that. It was powerful and inspiring.

Later, he interacted with the youth members and encouraged them to find the purpose of God in their lives and to pursue that.

MTC Malwani also acknowledge the presence of YFC Mumbai staff – Mr. Kingsley, Mrs. Regina Kingsley and Mr. Mark Thomas – at the Worship Service.

Sunday School Prizes

This Sunday Service was special for the Sunday School children. Prizes were given away for them for their attendance, reciting the memory verse during the service and for the final examinations for the year 2015. It was a proud moment for the parents and inspiring time for the children.

Sunday School Superintendent Mrs. Jayakumari Raj reading the names of the Children
Sunday School Superintendent Mrs. Jayakumari Raj reading the names of the Children

Several Children received prizes for reciting the memory verse every Sunday. Praise God for the Children who imbibe the Word of God at this early age.

Mr. Ruban Benjamin
Mr. Ruban Benjamin
Miss. Rebecca Fernando
Miss. Rebecca Fernando

IMG-20160103-WA0024 IMG-20160103-WA0026 IMG-20160103-WA0027 IMG-20160103-WA0049

IMG-20160104-WA0003 IMG-20160103-WA0035

IMG-20160103-WA0048 IMG-20160103-WA0044 IMG-20160103-WA0039 IMG-20160103-WA0037 IMG-20160103-WA0029

Finally we appreciated the dedicated ministry of our Sunday School teachers by giving gifts to them also.

Miss. Regina Sunderraj
Miss. Regina Sunderraj
Miss. Benita Sunderraj
Miss. Benita Sunderraj
Mrs. Jayakumari Raj
Mrs. Jayakumari Raj

Welcoming 2016

MTC Malwani prepared to welcome the New Year with Midnight Service. Members flocked the Church well before 11 pm to thank God for His goodness and grace during the previous year and to welcome the new year in His presence.

After the singing, Mr. Nelson of MVM delivered the old year’s message exhorting the members to thank God not only for the good things God gave in the previous year but also for the sufferings He allowed in our lives in 2015. He assured the congregation that God had taught us lessons through the pain and sufferings. We can be sure that God had a plan in allowing these bad moments in our lives.

Then with songs of praise and fervent prayers we entered the new year. What a glorious way to welcome the New Year! Sitting at the presence of the King of kings and committing the things of the unknown future in his hands. We expressed our faith in God’s leading in the new year by singing “In Christ alone, my hope is found”.

Then the New Year Promise “God will be favourable unto him… for He will render unto man his righteousness” (Job 33: 26) was expounded by the Pastor. The service ended with Holy Communion.

 

36th Church Day of MTC Andheri

It was a joy to be a part of the 36th Church day celebrations of Methodist Tamil Church, Andheri. Along with the pastor, Rev. John Jebaseelan, around 6 members travelled to Andheri after finishing with the Carol Sunday and the special prayer meeting at MTC Malwani.

We all were thrilled by their enthusiasm and hospitality. Though there is a shortage of space, we could feel the vibrancy of the congregation. Our only prayer was that God should enlarge their territory by providing them a spacious place to worship.

MTC Malwani wished the congregation by presenting two songs – one by Mrs and Mr. P.S.Raj and the other by Mr. Albert Raj and Mr. Stephen.

Mrs and Mr. P. S. Raj
Mrs and Mr. P. S. Raj
Mr. Albert Raj along with Mr. Stephen
Mr. Albert Raj along with Mr. Stephen

After the simple yet wonderful service, we were served sumptuous dinner. We left Andheri with our stomachs full and rejoicing in the fellowship of the believers of that congregation.

We wish the congregation to prosper in every aspect in the coming year under the leadership of Rev. David J. Peter.

Christmas Carol Sunday

Christmas Tree laden with Gifts
Christmas Tree laden with Gifts

At MTC Malwani we celebrated the Carol Sunday today. It was a great day of rejoicing as young and old came together to sing songs about Christmas. Unlike previous years, many people came forward to sing without any hesitation. The singing session was kick started by the lovely voice of Tamil Methodist Church, Parel’s missionary Mrs. Indra Bernard.

Mrs. Indra Bernard
Mrs. Indra Bernard
Mr. Biju Kumar singing a Malayalam number
Mr. Biju Kumar singing a Malayalam number
Mr. Francis with a special number
Mr. Francis with a special number
Mr. Vijaya Selvaraj with her daughters and grand children
Mr. Vijaya Selvaraj with her daughters and grand children
Mr. Biju Kumar with his family
Mr. Biju Kumar with his family
Mr. Selvin Rajkumar parivar
Mr. Selvin Rajkumar parivar
Mr. P.S.Raj family
Mr. P.S.Raj family

Most exciting part of the session was the group of kids who got together on their own and practised a Hindi song and presented it before everyone. Their pro activeness was appreciated.

Kids' special
Kids’ special

It is a joy to sing about the Lord’s birth and prepare the minds and hearts for the Christmas.